ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook
 
 
« Aprill »
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5     
 

"Kohaliku toiduressursi arendamine"


Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING VÕRTSJÄRVE ÜHENDUS

Projekti eesmärk: on erinevate toidu traditsioonidega tutvumine  ja nende  tutvustamine läbi erinevate ühisürituste. Õppepäevad ja üritused kaasavad piirkonna ettevõtjaid, kogukonna inimesi ja teisi huvilisi. Läbi tootearenduse ja –turunduse õppepäevade ning praktiliste töötubade saab suurendada piirkonna ühisturundust. Ühisprojekti kajastatakse Võrtsjärve Ühenduse sotsiaalmeedia kanalites ning kodulehel. Tekivad uued ettevõtmised ning sellest edasi pareneb koostöö ning ühistegemine terves piirkonnas ka erinevate sektorite vahel.  Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostöö. Tuntakse oma koha toidutraditsioone. Läbi õppereiside saab rakendada samasuguseid traditsioonilisi lähenemisi ka kohalikes koolides ja toitlustusasutustes. Toitlustusasutused saavad oma menüüsse rakendada teistsuguseid maitseid ning näevad, kuidas saab ära kasutada oma kohalikku toodangut. Projekti kestvus on 2 aastat. Tegevused algavad augustis 2018. aastal ning lõpevad septembris 2022.. Selle aja sees toimub 11 ühisüritust- praktilised õppepäevad, ühisreisid, turunduse õppepäevad, tootearenduse õppepäevad.  Projekti sihtgrupiks on MTÜ Võrtsjärve Ühenduse liikmed, piirkonna elanikud, professionaalid, toitlustajad, otsustajad ja teised huvilised.

Projekti partneriks on  Avasta Võrtsjärv MTÜ. 

Projekti abikõlblik kulu: 27 443,41 eur

Projekti toetus: 24 699,06 eur

Projekti tegevused: 

1. 2018 august

AVAÜRITUS- Ajalooline paikkonnapõhise toidu tutvustus ja õpipäev Veski talus 29. august 2018. Õpipäev on mõeldud nii kodus katsetajatele kui toitlustus huvilistele. Praktiline õpipäev keskendub kartulile ning selle valmistamisele erinevatel viisidel. Toimub teoreetiline loeng-kogemuste vahetamine, praktiline töö -kartulist valmistamine ning giidiga tuur Veski talus.

2. 2018 september

Kogemusreis Gruusiasse Telavisse, Kahheetia piirkonda. 27.september-1. oktoober 2018. Õppereisi ajal tutvutakse Kahheetia piirkonna kohaliku toidu ja joogi tootmise väikeettevõtjatega, viinamarjaistanduste tööga ning osaletakse ka ise tööprotsessides. Tutvutakse kohaliku kogukonnaga ning selle tegemistega toiduahelale osana. Saadakse kogemust kohaliku tooraine kasutamisest toitlustusasutustes ja koolides-lasteaedades.

3. 2018 november

Kohalikud lihatoidud -Õppepäev. Õppepäev keskendub lambalihale ja kodu kitselihale. Huvilised saavad teadmiseid ja praktilis näpunäiteid sellest, kuidas lambaliha ning kodu kitse liha väärindada.

4. 2019 veebruar

Kahepäevane piirkonnasisene tutvumisreis ettevõtetes, tutvumine kohaliku kogukonnaga. Ringreis MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas algab Võhmas ning lõpeb Rõngu-Rannu kandis. Tutvutakse kohalike kogukondadega, LEADER projektidega.

5. 2019 märts

Tootearendus ja turundusalused õppepäev. Läbi õppepäeva saavad kohalikud turismiettevõtjad, toitlustusettevõtja, käsitöölised ja teised huvilised teadmisi ja oskusi oma toodete arendamiseks, uute toodete ja teenuste välja töötamiseks ning nende turundamiseks. Tegemist on jätku õppepäevadega ning osalema oodatakse kõiki huvilisi.

6. 2019 mai

Kogemusreis Ukrainasse. Kogemusreisi käigus külastatakse ja tutvutakse kohalike ettevõtetega, kes väärindavad kohalikku toitu ja toorainet, sh aia-, põlluja metsasaadusi.

7. 2019 juuli

Kohalike jookide valmistamise õppepäev sellest, kuidas väärindada koduaia marju. Õppepäeva käigus toimub teoreetiline loeng ning kogemuste vahetus. Praktilise töö käigus valmivad erinevad marjajoogid.

8. 2019 august

Tootearendus ja turundusalused õppepäev.  Läbi õppepäeva saavad kohalikud turismiettevõtjad, toitlustusettevõtja, käsitöölised ja teised huvilised teadmisi ja oskusi oma toodete arendamiseks, uute toodete ja teenuste välja töötamiseks ning nende turundamiseks. Tegemist on jätku õppepäevade teise osaga.

9. 2019 november

Tootearendus ja turundusalused praktiline õppepäev. Eelnevate õpipäevade kokkuvõte ning praktiliste tööde esitamine.

10. 2022 II kvartal

"Laps ja tervislik toit" loeng/koolitus lapsevanemale, kuidas kohalikust toorainest saada tervislik toit. 

11. 2022 II kvartal

Tutvumine Läti väiketootjatega. Kogemusreis Läti maitsed. Tutvutakse kohalike tegemistega ka LEADER projektidega ning LEADER tegevusgruppidega.


Kõikide ürituste toimumisest antakse täpsemalt teada MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehel ning Facebooki lehe kaudu.