ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Ühisprojekt "Võrtsjärve Ühenduse piirkonna elavdamine"
Taotleja: MTÜ Võrtsjärve Ühendus

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest:

Piirkonda on lisandunud uued ühistegevuse võimalused. Tõusnud on Võrtsjärve piirkonna jätkusuutlikkus. Võimalus kohalikel MTÜ-del taotleda lisatoetust oma juba toimivate sündmuste korraldamiseks või piirkonnaüleselt ellu kutsuda uusi ühisüritusi. Juba toimivatele sündmustele lisatoetuse taotlemine võimaldab olemasolevaid sündmuse kõlapinda ja leviaala suurendada, mis omakorda võimaldab läbi tegevuste Võrtsjärve piirkonda tutvustada ja „promoda“. Kohalike kogukondadeülesed tegevused, üritused, ettevõtmised tugevdavad kohalikku kogukonda, uute koostöövõrgustike teke, piirkonna eripärade väljatoomine ja nende tugevuste ära kasutamine piirkonna elavdamisel. Võimaldab piirkonna eripärade väljatoomist ja nende tugevuste ära kasutamist.

Piirkonna kultuurielu ning koostöö on võimendunud. Piirkonna erinevad mtü-d ja seltsid teevad ühisüritusi ning annavad kõrge panuse piirkonna elavdamisesse.

Üritused ja õpitoad: 

1

2020
1. kvartal

Kogukonna koosolekud, mõttetalgud

2

2020
2. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonide tutvustamiseks Võrtsjärve piirkonnas.

3

2020
2. kvartal

Fotokoolitus– Erinevate toodete pildid ainult tootest

4

2020
2. kvartal

Rahvusvaheline noortekonverents- noorteinfo arendamine

5

2020
2. kvartal

Kodukohvikute päeva traditsiooni juurutamine

6

2020
2. kvartal

Õppereis ja kontsertjumalateenistus Rannu kogukonnas

7

2020
3. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonide tutvustamiseks

8

2020
3. kvartal

Õppereis „Turbavilt“ Häädemeestele

9

2020
3. kvartal

Laste purjelaager Võrtsjärve ääres

10

2020
3. kvartal

Võrtsjärveäärsed välikontserdid

11

2020
3. kvartal

Fotokoolitus– Loodus (erinevad variandid valguse ja varjuga)

12

2020
3. kvartal

Piiblipäev -kogukond, kogudus

13

2020
4. kvartal

Fotokoolitus– Situatsioon. Sisaldab fotosid sündmusest ja inimesest

14

2020
4. kvartal

Mõttetalgud Võrtsjärve piirkonnas- kuidas äratada koostööd

15

2020
4. kvartal

Kõokandi tegemised koostööüritused piirkonna elavdamiseks

16

2020
4. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonide tutvustamiseks

17

2021
1. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonide tutvustamiseks

18

2021
1. kvartal

Fotokoolitus– Tooted kontekstiga.

19

2021
2. kvartal

Fotokoolitus– Kevadine loodus.

20

2021
2. kvartal

Õppereis kohalikele eestvedajatele saartele

21

2021
2. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonide tutvustamiseks

22

2021
3. kvartal

Fotokoolituse läbiviimine- teema - situatsioon

23

2021
3. kvartal

Kohaliku toidu õpituba toidutraditsioonid

24

2021
4. kvartal

Fotokoolitus– Inimene ja tema toode. Jõulude eel.

25

2021
4. kvartal

Võrtsjärve Ühenduse tänuüritus kohalike eestvedajate tunnustamiseks ja
tänamiseks

26

2022
1. kvartal

Fotokoolitus– Tooted kontekstiga

27

2022
1. kvartal

Ühisprojekti "Võrtsjärve Ühenduse piirkonna elavdamine" kokkuvõttev koosolek


Projekti partner:MTÜ Kvaliteetaeg

Projekti toetus: 25 000 eurot