ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook
 
 
« September »
ETKNRLP
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1     
 

Ühisprojekt "Teadliku toitumise ja liikumise propageerimine elukvaliteedi tõstmiseks"


Taotleja: MTÜ Võrtsjärve Ühendus

Toetuse summa: 45000 eur

 

Ühisprojekti eesmärgid:  Võrtsjärve Ühendusel ja Viljandimaa Spordiliidu kaheaastane ühisprojekt „Liikumine on tervis“ on olnud edukas ning tegevusi on suunatud erinevatele sihtrühmadele (piirkonna elanikud, liikumisõpetajad, KOV tasandi spordispetsialistid, Spordiliidud  jne). Käesoleva ühisprojektis on partneriteks Tartumaa Spordiliit ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Viljandimaa Spordiliit jääb samuti partneriks. Ühisprojekti eesmärk on suunata veel rohkem tähelepanu liikumise ja tervisliku toitumisega seotud teemadele nii KOV tasandil kui piirkonna elaniku tasandil.

Sotsiaalministeerium on koostanud uue Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030, mille eesmärkideks onkoostöö – tervisega seotud eesmärkide saavutamisel on oluline avaliku, kolmanda ja erasektori (sealhulgas tööandjate) koostöö, mis hõlmaks eri valdkondi nii riigi kui ka kohalikul tasandil ning kaasaks kogukondi ja inimkesksus – mõtte- ja tegutsemisviisi muutmine suunas, kus teenuseid või tooteid kasutavad inimesed on võrdsed partnerid ning lähtutakse nende vajadustest ja ootustest. Inimkesksuse oluliseks põhimõtteks on võimestamine – inimesele antakse vajalikud teadmised, oskused ja vahendid oma tervise eest vastutust võtta.

Oma ühisprojektiga soovime tõsta elanike teadlikkust ning kaasata aktiivselt projekti tegevustesse. Aitame kaasa rahvatervise seisundi parandamisesse kohalikul ja maakondlikul tasandil, seeläbi panustame ühiselt rahvastiku tervise ja heaolu parandamisesse.

Planeeritud on teemakohased seminarid ja infopäevad piirkonna elanikele ja otsustajatele. Ühisprojekti käigus toimuvad õppereisid spordi- ja liikumisspetsialistidele, koolide liikumisõpetajatele ja kogukonna esindajatele, Spordiliitude ja KOV tasandi spetsialistidele.

Partnerid: Viljandimaa Spordiliit, Tartumaa Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju