ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Ühisprojekt "Võrtsjärv võimekaks"Taotleja: MTÜ Võrtsjärve Ühendus

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest:

Võrtsjärve piirkonna arendamine, piirkonna suurema identiteedi kujundamine, konkurentsivõime suurendamine, mainekujundus. Toimivate koostöövõrgustike järjepidevuseks on vajalik koostöös partneritega ning leida uuenduslikke lahendusi piirkondade arendamisel. Selleks tuleb jätkuvalt panustada suhtlusele võrgustikus olevate osapoolte vahel, jätkuvale kogemuste vahetamisele, uute teadmiste omandamisele ja uudsete lahenduste leidmisele.

Projekti tulemusena on taas ellu kutsutud Võrtsjärve Kultuuriselts, piirkonnas toimib ettevõtjate koostöövõrgustik, korraldatud on õppereise piirkonna ettevõtjatele uute ideede kogumiseks ning partnerite leidmiseks. Korraldatud on piirkondlik ettevõtlusseminar ning häkatonid ja mentorkohtumised. Tegevused on kajastatud kohalikes ajalehtedes ning sotsiaalmeedias. Avaldatud on teabematerjal heade näidetega Võrtsjärve piirkonnast.

Toimib valdkonnaülene koostöö, mis järjest enam elavdab piirkonda ning tagab piirkonna jätkusuutlikkuse ja võimekuse.

Projekti partner:Avasta Võrtsjärv MTÜ

Projekti toetus: 25 000 eurot