ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook
 
 
« Märts »
ETKNRLP
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2     
 

Ühisprojekt "Pärimuskallakuga laagrid ja tegevuspäevad lastele ja huvilistele Kolga-Jaani piirkonnas"


Taotleja: Kolga-Jaani Maanaiste Selts
Toetus: 27038,7o eur
Projekti eesmärgid: Projekti põhieesmärgiks on Kolga-Jaani piirkonna laste koolivaheaegade sisustamine läbi pärimuskultuuriga seotud tegevuste. Kodukoha pärimuse ja traditsioonide tundmaõppimine tugevdab laste identiteeti ning loob teadliku ja tugeva kogukonna järelkasvu. Projekt vältab ajavahemikus juuni 2022 - jaanuar 2024 ja hõlmab endas kahte suve ja kahte talvevaheaja laagrit ning nelja tegevuspäeva. Antud projektiga kindlustaksime aktiivse ja hariva tegevuse kaheksal koolivaheajal. Laagrite eesmärgiks on tutvustada lastele pärimuskultuuri mitme erineva nurga alt, kuid ka anda võimalus neile enese mitmekülgseks väljendamiseks. Mitmepäevased laagrid on sisustatud pärimus- ja loovtantsuga, regilaulude, käsitöö ja draamatundidega. Laagrid on mõeldud max 35 lapsele vanuses 7-12 aastat. Laagrid kestavad kolm päeva. Ideetasandil on algtaseme pärimuspilliõpe talvelaagrites (kannel, pikkvile, parmupill). Tegevuspäevadena on ideestaadiumis kohapärimus-, looduspärimus-, pilli- ja käsitööpäev. Need päevad on mõeldud igas vanuses uudishimulikele. Täiskasvanute kaasamisega tegevuspäevadel soovime rõhutada erinevate põlvkondade koos tegemise ja õppimise tähtsust. Usume, et just see hoiabki kogukonna elavana. Kolga-Jaani Maanaiste Seltsi eesmärgiks on pakkuda lastele parimat laagripaika, maitsvat toitu ning turvalist ja harivat keskkonda kompetentsete juhendajate eestvedamisel.
Partnerid: Viljandi Vallavalitsus
Jrk nr Ajakava Tegevuse kirjeldus
1 2022
juuni
Laste pärimuskallakuga suvelaager Kolga-Jaanis 28.-30. juuni 2022 Kolga-Jaani
lähistel Veski talus
Kolmepäevane lastelaager toimub 2022. aastal juba teist suve järjest. Laagri
tegevused toimuvad ajavahemikus kl 9-19, osalejad ööbivad kodus. Kohti on
laagris max 35 lapsele vanuses 7-12-aastat. Eelmisel aastal oli laager väga
menukas, kohad täitusid enne kui jõudsime Viljandi valla lehte kuulutuse panna.
Laager on mõeldud eelkõige kohalikele lastele, kuid kohtade olemasolu korral ka
mujalt tulijatele (eelmisel aastal oli osalejaid nii valla teistest piirkondadest,
Põltsamaalt, Tallinnas ja isegi välismaalt vanavanematele külla tulnud lapsi).
Toitlustamine toimub kaks korda päevas. Osalustasu on 15€ lapse kohta.
Juhendajad tutvustavad laagris osavõtjatele eesti pärimuskultuuri, kasutades
selleks laulumänge, pärimuslikke tantse, regilaule ja käelist tegevust. Samuti
toimuvad loovtantsu- ja draamatunnid laste eneseväljenduse ja fantaasia
arendamiseks.
Juhendajaid on kokku neli, kellest kõik on oma osalemist kinnitanud
(lisadokumendina juhendajate tutvustus ja allkirjastatud kinnituskirjad).
Veski talus külastame talumuuseumi, kus peremees Aivo Jurak räägib meile
muuseumiesemete ajaloost ja otstarbest.
Laager lõpeb ühisüritusega, kuhu on teretulnud ka kõik uudishimulikud, nii suured
kui väikesed. Eelmisel aastal oli lisaks laste regilaulukontserdile ja ühistele
laulumängudele ka pärimuspille tutvustav kontsert. Ka sel aastal plaanime
kontserti ja laulumänge, kuid ootame ka külla muinasjutuvestjat Polina
Tšerkassovat.
2 2022
oktoober
Kohapärimuspäev hõlmab endast põnevaid jutte, lugusid, legende ja ajalugu
Kolga-Jaani kihelkonnas asuvatest kohtadest. Plaanime külla kutsuda
kohapärimuse uurija Jüri Metssalu ja kaasata kindlasti ka mõne kohaliku, kes
piirkonna ajalugu hästi tunneb. Tellitud bussi mahub umbes 40 osalejat
(eelistatult lapsed). Buss viib osalejad Kolga-Jaani piirkonna eri nurkadesse, et
külastada kohapärimusega seotud kohti (ohvrikive, UFO-ringi, maagilist
silmaveeallikat jne) Toimub ühine lõuna. Kohapärimuspäev on osalejatele tasuta.
3 2023
jaanuar
Talvelaager on sisult ja vormilt sarnane suvelaagriga, kuid on ööbimisega. Aeg ja
koht täpsustub 2022. aasta sügisel.
4 2023
mai
Looduspäev 1 plaanime korraldada koostöös MTÜ Niilusooga. See päev hõlmab
endas matka Kolga-Jaani vahetus läheduses olevasse Niilusoosse. Aeg täpsustub
2023. aasta alguses.
5 2023
juuni
Suvine lastelaager koos avaliku lõpuüritusega. Aeg ja koht täpsustub 2023. aasta
alguses.
6 2023
oktoober
Pärimusliku käsitöö päeval tuleb külla oma eriala tundev inimene, kes juhendab
lastele jõukohast käelist tegevust. Kõik uudishimulikud on teretulnud. Lastele on
üritus tasuta, täiskasvanud tasuvad materjalikulu kui see ületab 5€ inimese kohta.
Toimub ühine lōuna ja päeva lõpetab pärimusmuusikakontsert. Osalejate piiirarv
vastavalt kokkuleppel käsitööd juhendava inimesega. Kontserdil osalejate piirarv
puudub. Aeg, koht ja esineja täpsustub 2023. aasta kevadel.
7 2024
jaanuar
Talvelaager on sisult ja vormilt sarnane suvelaagriga, kuid on ööbimisega. Aeg ja
koht täpsustub 2023. aasta sügisel.
8 2024
mai
Projekti teisel looduspäeval plaanime külla kutsuda loodusinimese, kellega minna
metsa matkama, et õppida ära tundma erinevate lindude laule, loodusmärkide
järgi orienteerumist jne. Samuti plaanime valmistada pajupille, sest seda oskas
vanasti iga suur ja väike. Osalejate piirarvu ei ole ja üritus on kõigile tasuta.
Toimumise aeg täpsustub 2024. aasta alguses.