ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Objektide tähistamine


LEADER projektide tähistamine:

Kõik LEADER toetust saanud projektid tuleb tähistada määruse kohaselt:  

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014-2020


Maaelu arengukava toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus tuleb sellest teavitava infoga tähistada. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada nõuetekohast Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleemi.

Maaelu Arengukava logo ning Euroopa Liidu embleem paigaldatakse üldsusele hõlpsasti nähtavale kohale (võimalusel hoone sissepääsu juurde). LEADERi logo on sama perioodi  2007 -2013 logoga. LEADERi logo kasutamise korral ei pea kasutama arengukava logo. LEADERi logo on kättesaadav veebilehel www.agri.ee/mak. 

NB! Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse raames toetatava objekti või tegevuse puhul kasutatakse nende tähistamiseks Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemiga ning Euroopa Liidu LEADERi logo.  

Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:

1) ehitis;

2) masin, seade;

3) meene;

4) info- ja reklaammaterjal;

5) üritus;

6) digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;

7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;

8) trükimeedia (näiteks infolehed) või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt. netireklaam)

Teave veebilehel

Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht (eraldi kodulehte looma ei pea), siis:

 1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

 2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020/sumboolika.


Täpsem info tähistamise kohta: https://www.pria.ee/mak-2014-2020-objektide-tahistamine

NB! Siit leiad LEADER logod: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader#sumboolika

MTÜ Võrtsjärve Ühenduse logod leiad siit!

Infosildi leiad siit!

Sündmuste, ürituste korraldamisel vajalik täita osalejate registreerimisleht