ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Kaasamisseminarid

Võrtsjärve Ühendus korraldab uue programmperioodi LEADER strateegia
koostamiseks kaasamisseminarid erinevate valdkondade esindajatele ja
teemast huvitatud kohalikele elanikele.
Kaasamisseminaridel kaardistame piirkonna hetkeseisu ja vajadused ning
saame sisendi uue strateegia ja toetusmeetmete väljatöötamiseks. 

Kaks viimast seminari toimuvad neljapäeval, 18. augustil KOLGA-JAANI
VILLEM REIMANI NIMELISES RAHVAMAJAS

kell 15:00-17:00 toimub KULTUURIVALDKONNA ja MITTETULUNDUSSEKTORI
kaasamisseminar

Osalema oodatakse kõiki kultuuri-, seltsi- ja rahvamajade esindajaid
ning töötajaid, külaseltside-, jahiseltside-, vabatahtlike
päästeseltside jne esindajaid, külavanemaid, koguduste esindajaid ja
-liikmeid, KOV kultuurispetsialiste, seltsingute esindajaid ja kõik
teemast huvitatud piirkonna elanikud.

Registreerimine ja lisainfo siit: https://forms.gle/GzEFL6FyauxWjK8T9

***

kell 18:00-20:00 ETTEVÕTLUSVALDKONNA kaasamisseminar
Osalema oodatakse mikro- ja väikeettevõtete ning keskmise suurusega
ettevõtete esindajaid. Lisaks ootame osalema KOV esindajaid ja -
spetsialiste ning kõiki teemast huvitatud piirkonna elanikke.

Registreerimine ja lisainfo siit: https://forms.gle/zp2fFU99Piamt23N8

***

Kaasamisseminarid viivad läbi Võrtsjärve Ühenduse strateegia eksperdid 
Danico OÜ-st.
KOHT: Viljandi mnt 2, Kolga-Jaani, 70301, Viljandi vald, Viljandimaa
*MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER tegevusrühma piirkonda kuuluvad endise
Kõo, Rannu, Rõngu ja Kolga-Jaani valla territoorium ja Võhma linna
territoorium*