ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Taotluste vastuvõtt


MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu

 

24.- 31. jaanuarini 2022

„Covid 19 mõjude taasterahastu meede ettevõtlusele“

„Covid 19 mõjude taasterahastu meede mittetulundussektorile“

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis 01.04.2022

 

14.- 21. veebruarini 2022

Meede 1 „Konkurentsivõimeline ettevõtlus“

Meede 2 „ Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond“

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis 22.04.2022

 

Info taotlemisega seonduva kohta leiab MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt

http://www.vortsjarveyhendus.ee/taotlusvoorud2022.

 

Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonnas. (avaldusi ei saa eeltäita).

Konsultatsioone on võimalik teha nii telefoni, e-posti kui ka videokõne teel.  Aja saab kokku leppida jane@vortsjarveyhendus.ee või 5855 3886.