ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Jõustub maamajanduse mitmekesistamise toetuse muudetud määrus


Jõustub maamajanduse mitmekesistamise toetuse muudetud määrus

16. mail ilmus Riigi Teatajas MAK meetme 6.4 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ uues redaktsioonis määrus, mis jõustub 19. mail.

Sellega ei muudetud kehtiva määruse alusel toetuse saajate sihtgruppi kuuluvate ettevõtjate toetuse taotlemise ja saamisega kaasnevaid nõudeid ning kohustusi.

Muudatusega laiendatakse meetme 6.4 sihtgruppi. Kui seni said toetust taotleda nõuetele vastavad ettevõtjad, siis edaspidi on võimalik toetust taotleda ka riigi enamusotsustusõigusega äriühingutel, MTÜdel või sihtasutustel, kes tegelevad põllumajandusliku tegevusega (avaliku sektori põllumajandusettevõtjad).

Lisaks muudatusele sihtgrupi osas täiendatakse taotluse hindamiskriteeriume mitme uue kriteeriumiga. Eelistuse saavad edaspidi taotlejad, kes loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi näitamise. Samuti saavad eelistuse taotlejad, kelle kavandatav investeering avaldab positiivset mõju noorte ettevõtlusele või puuetega inimestele. Põllumajandustootja puhul lisatakse eelistus taotlejatele, kes tegelevad ohustatud tõugu loomade kasvatamisega ja loovad sotsiaalmajanduslikku lisandväärtust läbi kultuuripärandi säilitamise. Seni kehtinud hindamiskriteeriumide põhimõtteid ei muudetud. Täpsemalt saab hindamiskriteeriumite muudatustega tutvuda määruse lisast.

Toetustaotluste vastuvõtt saab toimuma uue e-PRIA vahendusel. Taotluste eeltäitmise ja vastuvõtuperioodi aja teatame Ametlikes Teadaannetes ja oma kodulehel. Samuti on PRIAs koostamisel selgitavad juhised taotlemise kohta.


Allikas: PRIA Infokiri