ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

Uudised


Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 6.4) 2018 III voor


Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ raames antav toetus.

Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Maapiirkonna mõiste on määratletud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 punktis 8.1.

Kogu käesolevaks programmperioodiks kavandatud meetme eelarve on 57 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu osa on 44,46 miljonit eurot ja Eesti riigi kaasfinantseering 12,54 miljonit eurot. Käesolevaks vooruks on meetme eelarve kokku 17 miljonit eurot ja see jaguneb sihtgruppide vahel järgmiselt: põllumajandusettevõtjatele ja avaliku sektori põllumajandusettevõtjatele on kogu eelarvest eraldatud 7 miljonit eurot ja  mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 10 miljonit eurot.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. Toetustaotlusi saab esitada 10.septembrist 17.septembrini 2018. Alates 03.septembrist on võimalik toetustaotlust e-PRIAs eeltäita.


Täpsem info PRIA kodulehel: 

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/maapiirkonnas_majandustegevuse_mitmekesistamine_2018